wtorek, 16 sierpnia 2016

EKONOMICZNA GRA SYMULACYJNA


 

GRY SYMULACYJNE


Symulacja to metoda aktywnego nauczania i uczenia się, 
w której naśladuje się rzeczywistość w celu zdobycia doświadczeń zbliżonych do tych, jakie realizujemy 
w świecie realnym. 

 

Symulacje i gry symulacyjne, czyli jak naśladujemy procesy społeczne


(przykłady)

 Blue Ocean Strategy Symulation (BOSS)

OPIS GRY (Akademia Leona Kruczkowskiego,Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Zakład Symulacyjnych Gier Decyzyjnych ------> TUTAJ 

 
EKONOMICZNA GRA SYMULACYJNA

CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU


PREZENTACJA GRY DLA NAUCZYCIELI BYTOMSKICH GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SŁUCHACZY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU ŚRODA 08 CZERWCA AULA CKU

(fotorelacja)

(więcej) -----> TUTAJ
     i       -----> TUTAJ


      


 

wtorek, 5 kwietnia 2016

1% NA CKU

PRZEKAŻ 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ

                                    Nie trzeba nic wpłacać! 

Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Twojego podatku.


 Jeżeli rozliczasz się stosując druk PIT 37
1. W pozycji 137. Numer KRS rozliczenia podatkowego 
wpisz:
0000031762
2. W pozycji 139. Cel szczegółowy 1% rozliczenia podatkowego wpisz:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu  
500000042653

WZÓR
(kliknij aby powiększyć)
 


                                                    

piątek, 12 lutego 2016

PRACOWNIA / FERIEPracownia symulacyjna życzy wszystkim słuchaczom wspaniałych ferii zimowych 
i serdecznie zaprasza wszystkie osoby chętne do odbycia praktyki zawodowej 
kwalifikacji
 A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 
w zawodzie technik administracji 
za 2 tygodnie 

Pozdrawiamy :-)  

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Program i literatura XI edycji

Hasło przewodnie: „Nowe przewagi konkurencyjne - technologia, informacja, społeczność”
W założeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie następujące cele:
  • uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym;
  • rozbudzenie i wzmocnienie u młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;
  • doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
  • rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;
  • tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej;
  • lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą integracja i globalizacja życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny;
  • zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach ekonomicznych.
Tak różnorodne cele Olimpiady powodują, że uczestnicy są oceniani pod kątem posiadanej wiedzy i umiejętności jej zastosowania w praktyce, ale także badane są reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiębiorcze. Z tego powodu formy zadań na Olimpiadzie są zróżnicowane. Wiedza jest sprawdzana poprzez testy; postawy i zachowania przedsiębiorcze są badane poprzez przygotowywane przez uczestników projekty, a także rozwiązywanie przygotowanych case'ów i prezentacje na zadany temat.
Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zakładają, że uczestnicy Olimpiady wykażą się umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne. Młodzież biorąca udział w Olimpiadzie powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarządzania i prawa.